geliver Geliver logo geliver

Kullanıcı Sözleşmesi

Kullanıcı Sözleşmesi

GELİVER PLATFORM SAĞLAMA SÖZLEŞMESİ ("Sözleşme")

                       

1. TARAFLAR :

                       

1. Yükveren 

Adı:[.]

Adresi:[.] 

Telefonu :[.]

E-Posta :[.]  


2. Platform Sağlayıcı Ünvanı :
Geliver Bilişim Yazılım Lojistik Ticaret Pazarlama Danışmanlık Arge Anonim Şirketi (“Geliver”)

                       

Adresi:
Muradiye Mah Celal Bayar Üniversitesi Kampüsü Küme Evleri Teknokent Blok No:22 Yunusemre/MANİSA

                       

İşbu Sözleşme kapsamında bundan böyle, yukarıda bilgilerine yer verilen Yükveren“Kullanıcı” olarak; Yükveren ve Geliver birlikte “Taraflar”, ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaktır. Platform içerisinde lojistik hizmeti veren kargo firmaları nakliye firmaları vb. tüm firmalar “Yüklenici” olarak tanımlanmaktadır. Sözleşmenin geri kalanında taraflar bu şekilde tanımlanacaktır.

                       

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU :


2.1. Geliver işbu Sözleşme kapsamında, Yükveren olarak yükünü taşıtmak isteyen firmalar ile Yüklenici olarak taşıma hizmetini sağlayacak olan lojistik firmalarına https://www.geliver.io (“Site”) üzerinden teknolojik alt yapısı olan bir platform (“Platform”) sağlama hizmeti sunmaktadır. Bu kapsamda Yükveren Platform’dan temelde aşağıdaki faydaları sağlayabilmektedir:

                       

●  Yüklenici, sağlayacağı lojistik hizmetine karşılık olarak uygun bulduğu hizmet bedelini hesaplamak için baz aldığı hesap usulünü (barem) Platform’a girerek kendi tekliflerini oluşturabilmekte, Yükveren’e sağlamayı taahhüt edebileceği hizmetlere dair reklam, kampanya, son dakika fırsatlarına dair bilgilendirmeler yayınlayabilmektedir.

                       

●  Yüklenici ve Yükveren işbu Platform vasıtasıyla aralarında akdedilecek lojistik hizmetine dair sözleşme ve ilgili diğer belgelerin birbirlerine gönderimi, Yükveren tarafından sağlanan lojistik hizmeti bedel ve şartlarına dair güncellemelerin yapılması gibi hizmetlerden yararlanabilecektir.                               

                       

2.2. Yükveren, Platform üzerinde tanımlayacağı tek bir kullanıcı hesabı üzerinden aynı anda birden fazla taşıma işlemine dair talep (“Hizmet Talebi”) gönderebilecektir.

                       

2.3. Yüklenici, Platform’daki kullanıcı şifresinin belirlenmesi ve korunması hususlarından bizzat sorumludur. Bu anlamda Kullanıcılar, kullanıcı adı ve şifresini üçüncü kişilerle herhangi bir şekilde paylaşmaması gerektiğinin bilincindedir. Bu hususta, Kullanıcılar, kullanıcı şifre ve adının kendi ihmal yahut kusurları nedeniyle başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından dolayı doğrudan sorumlu olacaktır. Geliver, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat bedelini ilgili Kullanıcı’ya aynen rücu etme hakkına sahiptir. 

                       

2.4. Yükveren, taşınmasını istediği şeyi (“Yük”) taşıtmak için Platform üzerinde bir hizmet talebi oluşturduktan sonra Geliver, Platform’da kayıtlı Yüklenici’ler tarafından kendisine iletilen taşıma ücret tekliflerini (“Teklif”) Platform’da listeleyerek Yükveren’in kendisine en uygun gelen seçeneği seçmesine imkan sağlamaktadır. Karışıklığa mahal vermemek adına belirtmek gerekir ki, Geliver yalnızca Yükveren ve Yüklenici’yi bir araya getiren Platform sağlama görevini üstlenmiş olup taşıma işlemlerini hiçbir suretle gerçekleştirmemekte ve bu hususta sorumluluk kabul etmemektedir.

                       

2.5. Yükveren, Platform üzerinden Teklif’i kabul etmesi akabinde Yük’ünü, seçmiş olduğu Teklif’te belirtilen şartlara uygun olarak Yüklenici’ye teslim edecektir.

                       

3. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ :


Sözleşme, Taraflar arasında, Kullanıcılar’ın Platform üzerinden (elektronik ortamda) onay verecekleri tarihten ve/veya Sözleşme’yi fiziken imzalayacakları tarihten itibaren geçerlilik kazanacak olup Taraflar’dan herhangi biri fesih bildiriminde bulunana dek yürürlükte kalacaktır.

                       

4. YÜKVERENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ


                       

4.1. Hizmet Talebi’nin içeriğine ilişkin tüm sorumluluk Yükveren’e aittir. Geliver, Yükveren’den gelen bilgileri salt Platform vasıtasıyla ilgili Yüklenici’ler ile paylaşmakta olup bu hususta hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Hizmet Talebi akabinde Yükveren, listelenen Yüklenici tarifelerini karşılaştırarak kendisine en uygun gelen, Yüklenici’nin teklifini seçerek rezerve edecektir.

                       

4.2. Yükveren, işbu Sözleşme’nin 2.4. maddesinde belirtildiği üzere Platform’da kendisi için listelenen tekliflerdeki hizmet bedellerini, listeleme gerçekleştikten sonra görebilecektir.

                       

4.3. Yükveren’in, seçtiği Teklif’in sahibi Yüklenici’yi reddetmesi durumunda kendisine Geliver tarafından önerilen diğer Yüklenici’ler arasından seçim yapması beklenecektir, Taraflar bu hususta iki Teklif arasında oluşabilecek fiyat farkı nedeniyle Geliver’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmayacağının bilincinde olup, bu fiyat farkını Yükveren’in kendisi ödemeyi kabul, beyan ve taaahüt etmektedir.

                       

4.4. Yükveren Platform’da kabul ettiği Teklif’e ilişkin hizmet bedelini, hizmetin ifası sonrasında Yüklenici’ye doğrudan ödeyebilecek ya da Platform’da yer alan online ödeme sistemi ile banka kartı, kredi kartı veya benzer bir ödeme aracı ile diğer ödeme sistemleri vasıtasıyla anında online ödeme de yapabilecektir. Online ödeme sistemi ile ödeme seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılacaktır

                       

4.5. Yükveren, aradığı lokasyonlar için Platform’da Teklif tespit edemediği takdirde Geliver, ek bir hizmet olarak Yükveren’in planladığı varış noktasına yakın lokasyonlardaki yerler için başka bir öneri sunabilecek ve bu öneriyi Yükveren’e bildirebilecektir. Sunulan önerinin varış noktasına farklı mesafede olması sebebiyle doğacak ilave transfer masraflarından veya önerilen seçenekler hakkındaki bilgilendirmenin Yükveren tarafından yanlış anlaşılmış olmasından kaynaklı olarak doğacak zararlardan hiçbir suretle Geliver sorumlu olmayacaktır.

                       

4.6. Yükveren, Platform’a beyan ettiği isim, adres, telefon, e-posta, vergi dairesi gibi her türlü bilginin güncel, doğru ve eksiksiz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Geliver, söz konusu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü değildir. Söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle Yükveren’in yahut 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk Yükveren’e aittir.

                       

4.7. Yükveren, Platform üzerinden oluşturduğu üyeliğe ilişkin kullanım haklarını, kullanıcı adı ve hesabına ait şifreyi başkasına devredemeyecektir.

                       

4.8. Geliver Yükveren’lere Yüklenici’yi seçme özgürlüğü sunmaktadır fakat bu özgürlük sınırsız değildir. Yükveren yük için gönderici seçtiğinde aynı gönderi için ikinci bir yüklenici firma seçemez.

                       

4.9. Yükveren yükün taşıma esnasında zarar görmeyecek şekilde ambalajlanması, etiketlenmesi, doğru gönderi adresinin girilmesi, doğru tanımlamalarının yapılmasından bizzat sorumludur. Bu nedenlerden dolayı oluşacak zararlardan Geliver’e herhangi bir sorumluluk isnad edilmeyecektir. 

                       

4.10. Yükveren ürünlerin yüklenici firmaya teslim edilmesinden sonra taşıma sırasında ürünün zayi olması ve/veya üründe hasar meydana gelmesi halinde tek muhatabının Yüklenici şirket olacağını, Geliver’den her ne nam altında olursa olsun herhangi bir hak, alacak ve/veya talepte bulunmayacağını, Geliver’i en geniş şekilde ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Yükveren işbu maddenin Geliver üzerinden çalışılan Yüklenici şirketler için de geçerli olduğunu, bu kapsamda Geliver’in herhangi bir yükümlülüğü bulunmadığını, tek muhatabının yine Yüklenici olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

                       

4.11. Ürünlerin taşımasının Geliver tarafından bildirilecek lojistik firması tarafından yapılması halinde yükveren;ürünlerin taşınması sırasında ürünün zayi olması ve/veya üründe hasar meydana gelmesi halinde tek muhatabının lojistik şirketi olacağını, meydana gelen zarar için lojistik şirketiyle anlaşması gerektiğini, ürünün lojistik firması tarafından taşınması sırasında meydana gelen zarar tutarında mutabık kalınması ve bu durumun likit delillerle ispat edilmesi halinde yalnızca böyle bir durumda Geliver’e taşıma sırasında meydana gelen zarar faturasını kesebileceğini ve Geliver’in lojistik firmasından bedeli tahsil etmesihalinde kendisine ödeme yapabileceğini, Geliver’in bunun dışında herhangi bir sorumluluğubulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Şu kadar ki, Yükveren, lojistik şirketiyle taşıma sırasında üründe meydana gelen zarar tutarında mutabık kalmadan Geliver’e fatura kesmesi halinde Gelvier’in bu faturayı 10 (on) iş günü içerisinde Satıcı’ya iade edebileceğini, Geliver’in böyle bir durumda ödeme yapmama hakkını haiz olduğunu, Geliver’e herhangi bir talep öne süremeyeceğini kabul, beyan vetaahhüt eder. Satıcı lojistik firmasıyla yürüteceği hasar tazmin sürecinde Geliver tarafından kendisine iletilecek hasar tazmin prosedürünün geçerli olacağını ve lojistik firması tarafından bu prosedürde belirlenen şartlar doğrultusunda tazmin sürecinin işletileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

                       

4.12. Yükverenin, Geliver’in herhangi bir suretle duyurduğu / bildirdiği süre içerisinde Taraflar’ca mutabık kalınan yüklenici şirkete ürünü teslim etmemesi halinde ürün başına aşağıda kararlaştırılan cezai şart tutarlarını ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

                       

4.13. Platform’a sadece temyiz kudretini haiz, 18 yaşından büyük kişiler Kullanıcı olarak kayıt olabilmektedir. Kullanıcılar, Platform’a ancak, kayıt formunda kendilerinden talep edilen bilgileri doğru, eksiksiz ve güncel olarak doldurmaları halinde kayıt olabileceklerdir.

                       

4.14. Geliver, Yüklenici’lerin sıralanması ve gösterilmesinde objektif kriterler dışında hiçbir kriteri esas almayacaktır.

                       

4.15. Geliver, herhangi bir taşıma sonrası Yükveren’i arayarak ya da online anket göndererek kendisine aşağıdaki soruları yönelterek aldığı hizmet hakkında Yüklenici’yi puanlamasını isteyebilecektir:                       

                       

●  Yük’ünüz zamanında alındı mı? ( Yükveren 1 ile 5 arasında bir puan verecektir.)                            

                       

●  Zamanında teslim edildi mi? ( Yükveren 1 ile 5 arasında bir puan verecektir.)                            

                       

●  Yüklenici’nin operasyonel yönetimi ve iletişimi nasıldı? (Yükveren 1 ile 5 arasında bir puan verecektir.)

                       

Bu puanların ortalamaları alınarak Yüklenici’nin Platform’daki havuzuna eklenecek olup, her hafta önceki hafta alınan puanlar güncellenerek Yüklenici’ye yıldız edinme şansı sağlayacaktır. Yüklenici, Platform’a ilk kayıt sırasında 4,5 yıldızla başlamaktadır. Yıldız puanları Yükveren’lerin katıldığı anket sonuçlarına göre ayda en az 2(iki) kez güncellenip bilgisi ilgili Yüklenici’lerle paylaşılacaktır.

                       

4.16. Yüklenici ile Yükveren arasında akdedilecek işbu Sözleşme dışındaki taşıma sözleşmesine Geliver hiçbir suretle taraf olmayacaktır. Bahse konu taşıma sözleşmesi ile Sözleşme arasında bir uyuşmazlık olması durumunda işbu Sözleşme hükümleri esas alınacak olup Geliver herhangi bir şekilde uyuşmazlıklara taraf edilemeyecektir.

                       

4.17. Geliver, Platform’da mevcut olan ve kendisi tarafından sunulan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak gerekli özenin gösterilmiş olmasına rağmen, Platform’daki bilgiler güncel ve aktüel olmayabilir. Platform’daki bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve Platform’da yer alan ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir şekilde açık yahut örtülü olarak garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır. Platformdaki bilgilerin güncel olmaması doğrudan Geliver yazılımının teknik aksaklığından kaynaklanması halinde bu hüküm uygulanmaz. Ayrıca, Geliver, Platform dahilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

                       

4.18. Yüklenici ile Geliver ve Yükveren arasında kurulmuş ve/veya kurulacak Sözleşme’ye konu edilen ticari ilişki gereğince Taraflar’ın her birinin birbirlerine ait işle ilişkili kişisel veri niteliği taşıyan yazılı ve/veya sözlü bilgilere ulaşacak olması sebebiyle,

                       

(a) Kendilerine iletilen kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat (“Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı”) başta olmak üzere Türk Hukukuna uygun şekilde gizli tutacaklarını, kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde işlenmesini ve söz konusu kişisel verilere hukuka aykırı bir şekilde erişilmesini önleyeceklerini, akdi İlişki konusuyla sınırlı bir şekilde ve sınırlı bir süre ile kullanıp ve saklayacaklarını; veri sahibinin yazılı onayı olmaksızın kişisel verileri işlemeyeceklerini, söz konusu kişisel verileri yalnızca Sözleşme konusu edimlerin yerine getirilebilmesi bakımından zorunlu olduğu ölçüde kullanacaklarını, işin gerektirdiği süre boyunca saklayacaklarını ve işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmasını takiben yasal zorunluluk arz eden durumlar hariç olmak üzere veri sahibinin bu hususta yapacağı bir ihbar ya da ihtara hacet kalmaksızın derhal sileceklerini, yok edeceklerini veya anonim hale getirmeye ilişkin kayıtları tutacaklarını ve Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı gereği bu kayıtları üç yıl boyunca saklayacaklarını kabul ve beyan eder.

                       

(b) Kişisel verilere erişen ve verileri elinde bulunduran sıfatıyla Taraflar, bu verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlayan mevzuata uygun yedekleme programlarını kullanmak, kanuni süreler ve amacı ile sınırlı olmak kaydıyla muhafazasını sağlamak amacıyla Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı ve bu konuda veri sahibinden gelen talimatlara uyacaklarını kabul, beyan ve taahhüt eder.

                       

(c) İşbu Gizlilik ve KVK Taahhüdü ve Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı’nda yer alan düzenlemelere aykırı davranan Taraf, ihlal sebebiyle zarara uğrayan diğer Taraf aleyhine tahakkuk eden idari para cezaları da dahil olmak ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere ihlalden kaynaklanan zararları, ihlal sebebiyle zarara uğrayan Taraf’ın ilk yazılı talebi üzerine nakden ve defaten tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

                       

(d) Taraflar’ın personelinin, alt çalışanlarının ve bağlı olarak çalışan diğer kişilerin kişisel verilere erişim ve işleme yetkilerini Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı’na uygun olarak sadece Sözleşme’ye konu edilen edimlerin yerine getirilmesi için gerektiği kadar tanımlayacaklarını; bu erişim yetkilerini kullanırken personelin, alt çalışanların ve bağlı olarak çalışan diğer kişilerin erişilen bilgiler ve erişim için kullandığı şifreleri/metotları hiç kimse ile paylaşmamalarını sağlayacaklarını; personelin, alt çalışanların ve bağlı olarak çalışan diğer kişilerin Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı’nda belirtilen yükümlülükleri kapsamında bilgilendirme yapacaklarını; bu Gizlilik ve KVK Taahhüdü’nün imzasından sonra işten ayrılmış olsalar dahi personelin, alt çalışanların ve bağlı olarak çalışan diğer kişilerin işbu Gizlilik ve KVK Taahhüdü’nde belirtilen yükümlülüklere aykırı davranmayacaklarını ve böyle davranmaları halinde ihlal sebebiyle zarara uğrayan Taraf’ın aleyhine tahakkuk eden idari para cezaları dahil olmak ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere ihlalden dolayı doğrudan uğrayacağı zararlardan kusurları oranında sorumlu olacaklarını kabul ve beyan eder.

                       

(e) Sözleşme’nin yürürlük süresi boyunca Taraflar’ın Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı’dan doğan yükümlülükleri devam edecektir; ancak her halükarda, Sözleşme her ne sebeple olursa olsun sona erdikten sonra birbirlerine iletilen kişisel verileri veri sahibine iade edeceklerini, kayıtlarında arşiv amaçlı dahi olsa hiçbir kopya tutmayacaklarını ve tüm kişisel verileri yok edeceklerini; Taraflar’ca birbirlerine iletilen her türlü bilgi ve belgeye ilişkin talebi, talebin iletildiği tarihten itibaren [3 (üç)] gün içinde karşılamayı taahhüt ederler.

                       

(f) Herhangi bir veri ihlali olması durumunda, durumu derhal veri sahibi Taraf’a bildireceklerini, Geliver ve Yüklenici’nin, birbirlerinin şirketinde kişisel veri içeren sistemleri üzerinde gerekli denetimleri yapma veya yaptırmaya hakkı olduğunu kabul ve beyan eder.

                       

4.18. Geçerli bir hizmet talebi oluşturmak için hizmete ilişkin gerekli bilgilerin (talep edilen işin niteliği, özelliği, kalitesi, ölçüleri, ifa ve teslim yeri ve işin süresi vb.)eksiksiz, doğru ve açık olarak verilmesi ve içeriğinin işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uygun olması gerekir.

                       

4.19. Kullanıcılar, Sözleşme ve eklerini ve benzeri tüm ilgili belgeleri genel işlem şartları dahilinde okumuş, anlamış olduğunu ve Sözleşme’de yapmayı üstlendiği işle ilgili olarak gerekli her türlü bilginin Geliver tarafından kendilerine temin edildiğini beyan ederler.

                       

4.20. Yükveren cari hesapta Geliver’e herhangi bir sebeple borçlu olması halinde Geliver’in, Yükverenin işbu Sözleşme’den doğan alacaklarını öncelikle diğer borçlarına mahsup etme yetkisi bulunmaktadır. Yükveren, cari hesabının Geliver nezdinde borç bakiyesine dönüşmesi halinde,Geliver’in alacağını Yükveren’e bildirmesinden itibaren 7 (Yedi) gün içinde Geliver’in aşağıda belirtilen banka hesabına ödeyecektir.

                       

4.21. Yükveren, Lojistik Hizmetleri’ne konu Yükler’in mutabık kalınan taşıma yöntemine(deniz, kara, hava, demiryolu, karma taşıma vd.) veya Lojistik Hizmetler’e uygun şekilde ambalajlandığını ve Yükler’in niteliğine ve taşınmasına uygun şekilde işaretlendiğini, Yükler’in tehlikeli, çevreye ve insan sağlığına zararlı, taşınması yahut muhafazası yasak ürünler olmadığını kabul ve taahhüt eder.

                       

4.22. Yükveren Platform üzerinden aldığı hizmet sonrasında yükün, Yüklenici firmanın belirttiği taşıma kriterlerine uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. Yükverenin bu koşullar dışında taşıma için verdiği yüklerden dolayı doğacak zarardan herhangi bir şekilde Geliver sorumlu tutulamaz.

                       

4.23. Yükveren Platform üzerinden yapacağı gönderilerde, gönderi hacim ölçülerini ve ağırlığını doğru gireceğini, Platformun yüklenici firmalarla yapmış olduğu anlaşma şartlarına uyacağını, gönderilerinde bu anlaşma hükümlerine uygun olarak gönderi yapacağını beyan ve taahhüt eder. Yükveren’in Platformun Yüklenici firmalarla yapmış olduğu anlaşmalara uygun gönderi yapmaması durumunda ortaya çıkacak durumlarda, yüklenici firmada ortaya çıkacak zarar, ziyan ve kayıpları karşılayacağını, kanunen tüm sorumluluğun Yükveren firma/şahıs ta olduğunu kabul ve beyan eder.

                       

5. ÜCRET VE FATURALANDIRMA

                       

5.1. Yükveren’in Platform’da gördüğü fiyatlar Geliver ile Yüklenici arasında belli bir süreyi kapsayan baremli fiyatlar arasından belirlenir. Yükveren taşıma ücretini Yüklenici’ye ödeyecek, ödemeyi kredi kartı aracılığı ile yapmak istemesi durumunda ise Geliver üzerinden ödeme yapabilecektir. Ancak bu ödeme Geliver’in anlaşmalı olduğu “ödeme sistemi” aracılığı ile yapılacağından, ödemede yaşanan problemlerden Geliver sorumlu tutulamayacak ve Yükveren doğrudan ödeme sistemi sağlayıcısına başvuracaktır.

                       

5.2. Yüklenici, taşıma hizmeti karşılığında Yükveren’e fatura tanzim edecektir. Yüklenici, keseceği faturayı Platform’a yükleyecek aynı zamanda orijinal formu hizmet alan ilgili Yükveren’e ulaştıracaktır. Orijinal nüshanın Yükveren’e ulaştırılması aşamasında Geliver’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

                       

5.3. Peşin ödemelerde; Yüklenici yükü ilgili adresten aldıktan sonra mail ya da Platform üzerinden yapacağı çıkış varış ihbarnamesine istinaden ödemeyi Yükveren’den alacaktır. Vadeli ödemelerde ise Yükveren’e banka bilgileriniz iletilir. Geliver, Yükveren ile Yüklenici arasında ödeme yükümlülüğü doğuran taşıma sözleşmesine taraf değildir. Dolayısıyla, yapılacak ödemeye ilişkin olarak Yükveren ve Yüklenici Geliver’e herhangi bir sorumluluk yükletemeyeceklerinin bilincindedir. Geliver baremler üzerinde koyduğu kar oranını ise yükün alınması ile birlikte Platform kullandırma bedeli adı altında Yüklenici’ye fatura edecektir. İlgili Platform kullandırma hizmet faturasında ihtar edilen ücretin Yüklenici’ye ulaşması akabinde Yüklenici, 1 hafta içerisinde ödemeyi yapma yükümlülüğü altındadır. Platform kullandırma bedeli, verilen barem üzerine koyulan komisyon miktarı kadar olacak olup bu bedel Geliver, tarafından Yüklenici’ye 15 gün önceden yazılı bildirimde bulunmak ve Yüklenicinin yazılı onayını almak şartıyla değiştirilebilir. Yüklenici’nin komisyon oranında anlaşmama ve buna istinaden sözleşmeyi tek yanlı derhal ve tazminatsız olarak feshetme hakkı mevcuttur. Fesihten önce kurulmuş olan yük ilişkisi eski komisyon oranı ile ifa edilerek tamamlanacaktır.

                      
6. SÖZLEŞMENİN FESHİ

                       

6.1. Sözleşmeyi fesheden taraf, Sözleşme yürürlükte iken herhangi bir zamanda noter kanalıyla 10 gün önceden yapacağı yazılı bildirimle Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödemeksizin fesh edebilecektir. Sözleşme’nin bu şekilde feshedilmesi durumunda Yüklenici, Geliver’den doğrudan veya dolaylı herhangi bir zararını yahut her ne ad altında olursa olsun herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu fesih bildiriminden önce kurulmuş olan taşıma sözleşmeleri sözleşme yürürlülükteymiş gibi taraflarca ifa edilecektir.

                       

6.2. Taraflar’ın yasal mevzuattan, teamüllerden kaynaklanan yükümlülüklerini ve/veya Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü kısmen veya tamamen ihlal etmesi ve/veya Sözleşme’deki edimlerini yerine getirmemesi ya da yerine getiremeyecek durumda olması halinde Taraflar’dan her birinin Sözleşme’yi feshetme hakkı saklıdır.

                       

6.3. Yükveren’in taşıma faaliyetlerini durdurması, yavaşlatması, aleyhinde icra takibi yapılması ve icra takibinin semeresiz kalması, malları üzerinde tedbir ya da ihtiyati tedbir uygulanması, ödemeden aczi ve hakkında aciz vesikası olduğuna dair emarelerin olması halinde Geliver Sözleşme’yi derhal feshetme hakkına sahiptir.

                       

7. GİZLİLİK VE SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

                       

7.1. Geliver’in Yükveren ile paylaştığı her türlü ticari, teknik, mali ve ilgili diğer konulara ilişkin bilgi ve belgeler “gizli bilgi” olarak kabul edilecek ve sır saklama yükümlülüğüne tabi olacaktır.

                       

7.2. Taraflar, bu Sözleşme kapsamında birbirleriyle paylaştıkları gizli bilgileri korumak için basiretli bir tacir olarak gerekli özeni gösterecek ve bu bilgilerin korunmasını sağlayacaktır.

                       

7.3. Taraflar gizli bilgileri ve hizmet yükümünün ifası sırasında vakıf oldukları diğer bilgileri üçüncü şahıslara ve kuruluşlara açıklamayacaklar, yetkisiz kişilere bu bilginin ulaşmasını engelleyecekler, izinsiz kullanıma karşı önlem alacaklar ve aksi bir durum ortaya çıkması halinde durumu derhal birbirlerine acele hallerde sözlü olarak daha sonrada yazılı olarak bildireceklerdir.

                       

7.4. Geliver, ticari amaçla hukuka uygun bir şekilde Yükveren’in kişisel bilgilerini kullanabilir ve 3. kişiler ile Platform’da detaylıca paylaşılan “Geliver Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni”ne uygun şekilde kullanıp paylaşacabilecektir. Bu hususta özellikle, Yükveren’in haklarını ve güvenliklerini korumak için yetkili idari veya adli otoriteler tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütülmesi amacıyla bilgi talep edilmesi ve yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan kanun, kanun hükmünde kararname yönetmelik ve her türlü sait mevzuat gereği hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulması gereken durumlarda ve yasal mevzuata uygun zorunluluklar kapsamında Yükveren’in kişisel bilgilerini 3. kişilerle paylaşabilecektir. Yine aynı amaç doğrultusunda Geliver, Yükveren’in güvenlik kontrollerinin sağlanması için Yüklenici’nin ticaret sicil, vergi levhaları, ticari sertifika bilgileri bu hususta hizmet veren 3. Kişilerle paylaşabilecektir. 


7.5. Taraflar, diğer tarafa ait gizli bilgilerin Sözleşme’ye aykırı biçimde açıklandığından haberdar olduğunda, derhal ve yazılı olarak karşı tarafa durumu bildirmekle yükümlüdür.
                       

7.6. Taraflar’ın gizlilik yükümlülüğü, hizmet ilişkisinin sona ermesinden sonra da 5 yıl süreyle devam edecektir.

                       

7.7. Yükveren’in kesinleşmiş mahkeme kararı ile tespit edilmiş olmak kaydıyla ağır ihmal veya kusuru nedeniyle Yüklenici veya 3. Kişilerin herhangi bir şekilde zarara uğraması ve/veya bu konudaki dava ve takiplerin Geliver’e yönelmesi halinde, Geliver, tüm zararlar ve ayrıca yargı giderleri, para cezaları ve avukatlık ücretlerini Yükveren’e rücu edebilecektir.

                       

8. TARAFLAR ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİ

                       

Taraflar, Sözleşme ile kurdukları ilişki dolayısı ile birbirlerinin acentesi veya herhangi bir sebeple elemanı olmadığını ve diğer tarafın yazılı izni ve onayı olmaksızın hukuken onu bağlamaya veya temsile tamamen ehliyetsiz olduklarını beyan ve kabul ederler.

                       

9. SÖZLEŞMENİN DEVREDİLMEZLİĞİ

                       

Taraflar diğer yanın önceden yazılı iznini almaksızın Sözleşme’deki yükümlülüklerini, gerçek ve tüzel üçüncü bir şahsa devredemeyecektir. Aksi durum mutlak ve derhal fesih sebebidir. Bu durumda yazılı izin almadan yapılmış olan devir işlemlerinden doğan her türlü zarar, ziyan ve diğer her türlü hak ve alacakları zarara uğrayan tarafın talep hakkı mevcuttur.


10. MÜCBİR SEBEP                   


10.1. Mücbir sebeplerle Taraflar’ın edimlerini yerine getirmelerinin imkânsızlaşması halinde sözleşmenin ifa edilmiş kısmından doğan yükümlülükler dışında Taraflar birbirlerine karşı başkaca talepte bulunmayacaklardır.

10.2. Taraflar’ın Sözleşme’nin imzası anında öngöremedikleri, önleyemedikleri ve yapılan işi doğrudan etkileyen haller, devlet kararları, deprem, yangın, sel v.b. gibi doğal felaketler veya savaş, ambargo, abluka, ayaklanma, genel grev, terör eylemleri gibi tarafların kontrolü dışında meydana gelen olaylar sebebiyle, Taraflar işbu Sözleşme’den kaynaklanan edimlerini hiç, gereği gibi veya zamanında yerine getiremezlerse, mücbir sebep halini karşı tarafa bildirerek, bu edimlerini mücbir sebep hali geçene kadar askıya alabilir.

10.3. Mücbir sebebe bağlı olarak sözleşme ile yükümlü olduğu edimini ifa edemeyecek olan Taraf, Mücbir sebebin ortaya çıktığı tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde diğer Taraf’a Platform yahut noter kanalıyla bildirimde bulunacaktır.

10.4. Mücbir sebep halinin 15 (onbeş) günden fazla sürmesi halinde Taraflar’ın bu Sözleşme’yi tek taraflı ve tazminatsız olarak feshetme hak ve yetkisine sahiptir.

11. FERAGAT                       

11.1. Sözleşme’nin herhangi bir hükmünden feragat edilmesi, Sözleşme’nin ya da ilgili maddenin tamamını geçersiz kılmayacaktır.

11.2. Sözleşme’nin herhangi bir hükmü yürürlükteki mevzuat hükümleri ile çatışırsa veya herhangi bir şekilde adli veya idari bir merci tarafından iptal edilirse, Sözleşme bütünüyle geçerliliğini koruyacak ancak çelişen veya iptal edilen hüküm Sözleşme kapsamından çıkarılmış sayılacaktır. Bu durumda Taraflar, Sözleşme çerçevesinde müzakere ederek ilgili maddeyi yenileyebilirler.

                       

12. TEBLİGATLAR

                       

Kullanıcılar’a Sözleşme nedeniyle yapılacak tebligatlar Platform’da üyelik sırasında paylaşmış oldukları adreslere yapılacak olup, bu adresler Kullanıcılar’ın Sözleşme kapsamında yasal tebligat mahalli sayılacaktır. Adres değişiklikleri diğer tarafa noter kanalıyla ya da Site üzerinden bildirilmedikçe tarafların birbirine yapacakları her türlü tebligatlarda bu adresler esas alınacak ve yapılan tebligat geçerli bir tebligatın tüm sonuçlarını doğuracaktır.

                       

13. DELİL SÖZLEŞMESİ VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

                       

13.1. Sözleşme’nin yorumunda ve Sözleşme sebebiyle ortaya çıkacak olan tüm uyuşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanacaktır.

                       

13.2. Sözleşme’den doğabilecek her türlü ihtilafta Platform üzerinden gönderilen e-mail, telefon görüşme kayıtları ve cep telefonuna gönderilen SMS bilgilendirme ve kayıtları delil niteliğinde olup, ayrıca Taraflar’ın ticari defter ve kayıtları kesin delil olarak kabul edilecektir.                       


13.3. Sözleşme’nin ifasından kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde Manisa mahkemeleri ve icra daireleri münhasıran yetkili sayılacaktır.
                       

(Lütfen alt satıra kendi el yazınız ile Okudum, anladım yazdıktan sonra imzalayınız.)


.......................................................................................  

Adı Soyadı : 

Tarih : 

İmza : 

Kaşe :

                                                   
                    
                        

Not: Anlaşma metninin her sayfası paraflanmalı, son sayfaya “Okudum, anladım” yazıldıktan sonra imzalanmalıdır.